Scroll Top

Adatkezelési tájékoztató

(Kivonat az AqueLupus Kft.  adatkezelési és adatvédelmi szabályzatából a http://aquelupus.com/ weblapra vonatkozóan)

Hatályos: 2020. február 20-tól visszavonásig

Általános információk

Az AqueLupus Kft. (a továbbiakban: Társaság), mint Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Társaság, mint Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált személyek által megadott, a Társaság által kezelt személyes adatokat.

Az AqueLupus Kft. az általa kezelt adatokat elsősorban a szolgáltatás teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A részünkre kérést, kérdést, véleményt, észrevételt beküldők adatait a kapcsolattartás/válaszadás érdekében kezeli.

Az adatok tárolása szerződés alapján a tárhelyszolgáltató szerverüzemeltetőnél, mint Adatfeldolgozónál történik. Az Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az Adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az Adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az Adatkezelő utasítása alapján láthatja el.

Az adatkezelő:

Neve: AqueLupus Korlátolt Felelősségű  Társaság

Székhelye: 1195 Budapest, Petőfi utca 13. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-173881

Adószám: 24371597-2-43

Képviselő: Farkas Péter

Telefon: +36-20-923-7632

E-mail: aquelupus@gmail.com

Weboldala: http://aquelupus.com; aquelupus.hu; florilegium.hu.

 

Adatfeldolgozó a webtárhely üzemeltetőjeként:

Neve: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.

Cégjegyzékszám: 13 06 055290

Adószám: 22206118-2-13

Képviselő: Szabó Tamás ügyvezető

E-mail: admin@megacp.com

Weboldal: www.3in1.hu

Telefonszám: +36 (21) 200 0040

 

A weblap megtekintése

1) A http://aquelupus.com/ weblapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges. A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti: a látogató IP-címe, a látogatás időpontja, a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak. Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja fel. A fenti adatok a weblapot látogató személy azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a weblapszolgáltató és a Társaság egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

2) A weblapon, mint az elérhető más honlapok döntő többségén is, úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A weblapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

3) A weblap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://policies.google.com/privacy/partners?hl=hu magyar nyelven is elérhető honlapon olvasható.

4) A weblap tartalmaz úgynevezett Facebook képpontokat is, melyek lehetővé teszik a Facebook számára, hogy sütik, adatgyűjtő jelek és hasonló adattárolási technológiák használatával adatokat gyűjtsön vagy kapjon az oldalról, és ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújthat, és célzott hirdetéseket jeleníthet meg azoknak, akik előzőleg felkeresték a http://koeshomokkft.hu/ honlapot. Ön bármikor dönthet úgy, hogy nem kívánja az adatoknak a hirdetések célzása érdekében történő gyűjtését és felhasználását.

Ezzel kapcsolatos további információ a https://www.facebook.com/about/privacy magyar nyelven is elérhető honlapon olvasható.

Személyes adatok kezelése

1. Levelezés, kapcsolatfelvétel

Az AqueLupus Kft. a honlapján, a „Kapcsolat” menüpont alatt lehetőséget biztosít arra, hogy regisztrációt követően a weblapját látogatók kérést, kérdést, véleményt, észrevételeket fogalmazzanak meg, vagy szolgáltatást rendeljenek.

Az adatkezelés jogalapja: A kérdést, véleményt, észrevételt beküldeni szándékozó vagy szolgáltatást megrendelő személy önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett az adatkezelési tájékoztató megismerése után, az arra szolgáló mező bejelölésével önként hozzájárulását adja adatainak tárolásához és azok kezeléséhez.

Az adatkezelés célja: Lehetőség biztosítása kérdés, vélemény, észrevétel (együttesen üzenet) vagy szolgáltatás megrendelése beküldéséhez, és a kapcsolattartás a válaszadáshoz.

A kezelt adatok: Név, e-mail cím, cím, telefonszám, üzenet.

Az érintettek köre: A kérést, kérdést, véleményt, észrevételt beküldő vagy szolgáltatást megrendelő személyek.

Az adatkezelés időtartama: A kérdést, véleményt, észrevételt beküldő személy vagy szolgáltatást megrendelő által történő visszavonásáig.

Adattovábbítás harmadik személynek

Rendszerünk a tárolt és őrzött adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően tárolja és kezeli, harmadik személynek nem adja át.

Esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításra csak rendkívüli esetekben kerülhet sor, azonban az adattovábbítás jogalapját minden egyes adat esetében a Társaság külön megvizsgálja, hogy megállapítsa, valóban fennáll-e az adattovábbítási kötelezettség. A törvény által előírt együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségnek minden esetben eleget teszünk.

A kezelt adatokba történő betekintés és módosítás

Az adatkezelésben érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését;

  1. c) személyes adatainak törlését − a jogszabály által meghatározott megőrzendő adatok kivételével.

A személyes adatokba való betekintésének, valamint a személyes adatok módosításának vagy törlésének kérése az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben lehetséges. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, az érintettnek erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmet jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében. Visszautasított törlés esetén az érintettet tájékoztatja a törlés elutasításának jogszabályi alapjáról.

Ha a kérelmező nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (https://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html ) fordulhat.

 

Az Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.